Cách mở văn phòng đại diện tại việt nam

Mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam là một trong những hình thức hợp pháp để nhà đầu tư nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Nhu cầu mở RO tại Việt Nam ngày càng cao. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cách thức mở văn phòng đại diện tại Việt Nam, phân tích các điều kiện, hồ sơ và thủ tục.

Wedsite chính thức quý khách tìm hiểu click 👉 https://www.dichvugiayphep247.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM (RO) LÀ GÌ?

Theo luật pháp Việt Nam, văn phòng đại diện (RO) không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động nào tạo ra lợi nhuận hoặc bất kỳ hoạt động thương mại nào. Việc thành lập RO không được coi là hiện diện thương mại hợp pháp tại Việt Nam. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo phạm vi hoạt động được phép của RO:

– Hoạt động như một văn phòng liên lạc.

– Xúc tiến các dự án hợp tác của các công ty nước ngoài tại Việt Nam.

– Nghiên cứu thị trường để thúc đẩy cơ hội mua hàng hóa, cung ứng và tiêu dùng dịch vụ thương mại của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

– Giám sát việc thực hiện các hợp đồng của công ty nước ngoài ký với các đối tác Việt Nam hoặc liên quan đến thị trường Việt Nam.

MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CÓ ƯU ĐIỂM GÌ?

Mặc dù phạm vi hoạt động hạn chế, việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ mang lại những thuận lợi sau:

– Thành lập và đăng ký dễ dàng hơn so với công ty con.

– Không yêu cầu về số vốn đã trả tối thiểu và các yêu cầu pháp lý khác.

– Văn phòng đại diện có thể quyết định kiểm soát nhân viên, quản lý việc kinh doanh, buôn bán tại Việt Nam và có thể làm nhiều công việc khác ngoài liên lạc viên.

– Về nghĩa vụ thuế, RO không áp dụng loại thuế nào đối với hoạt động của Công ty, ngoài khoản thuế TNCN mà CBCNV phải nộp.

THỜI HẠN GIẤY PHÉP CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM LÀ GÌ?

Giấy phép sẽ có hiệu lực trong năm năm và có thể được gia hạn. Trong trường hợp gia hạn như vậy, đơn đăng ký phải được nộp trước ngày đến hạn ít nhất ba mươi ngày.

DỊCH VỤ MỞ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM CỦA ASL LAW LÀ DỊCH VỤ GÌ ?

Việc thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam sẽ được tiến hành tại Sở Công Thương thành phố Hà Nội (“HN DOIT”). Dịch vụ của dichvugiayphep247.com sẽ bao gồm các công việc sau:

– Chuẩn bị danh sách kiểm tra các tài liệu cần thiết.

– Soạn thảo hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động của cơ sở RO.

– Nộp hồ sơ, theo dõi hiện trạng và nhận Giấy phép.

– Thực hiện các công việc sau cấp phép bao gồm đăng ký thuế, đăng ký con dấu và công bố cơ sở RO.

– Hỗ trợ cho thuê văn phòng tại Việt Nam.

📢📢📢 Khi sự quan tâm của bạn đủ để gửi đi những điều tốt đẹp nhất – Truy cập nhấp vào 👉 dịch vụ thành lập công ty