Chia sẻ quy trình cấp phép xây dựng

Quy trình cấp phép xây dựng cho các tòa nhà thương mại được dựa trên Đạo luật Mã an toàn, Quy định cho phép và Quy tắc xây dựng . Đánh giá kế hoạch và kiểm tra trang web được cung cấp để đảm bảo tất cả người dân California đều an toàn. Giấy phép thương mại khác cho điện, hệ thống ống nước, khí đốt và cơ khí có thể được yêu cầu. Mỗi giao dịch tuân theo bộ mã riêng và công việc phải được hoàn thành bởi một thương nhân có trình độ .

Giới thiệu: https://binhduongconstruction.com/

Ví dụ về các dự án cần giấy phép xây dựng:

  • tòa nhà hoặc công trình mới
  • tường chắn cao hơn 1,2 mét
  • bể bơi hoặc bồn tắm nước nóng
  • phá hủy
  • di dời
  • sửa chữa hoặc thay đổi các tòa nhà và cấu trúc hiện có
  • thay đổi công suất sử dụng hoặc sử dụng không gian

Đối với tất cả các dự án thương mại mới, bao gồm các tòa nhà mới và bổ sung, cần có giấy phép phát triển được phê duyệt trước khi giấy phép xây dựng có thể được cấp. Hầu hết các dự án cải tiến và sửa chữa của người thuê thường không yêu cầu giấy phép phát triển, trừ khi công việc được thực hiện làm thay đổi giấy phép phát triển được phê duyệt.

Sự khác biệt giữa giấy phép xây dựng và giấy phép phát triển

Giấy phép xây dựng được thiết kế để giải quyết các vấn đề về cuộc sống và an toàn của một cấu trúc. Nó cho phép dựng lên, phá hủy, di dời, thay đổi hoặc sửa chữa một cấu trúc, hoặc thay đổi việc sử dụng hoặc chiếm dụng một không gian . Đơn xin cấp phép xây dựng được xem xét để tuân thủ Quy tắc xây dựng của Alberta bởi người kiểm tra kế hoạch để đảm bảo rằng môi trường được xây dựng của chúng tôi an toàn.

Giấy phép phát triển

cho phép Thành phố xem xét sự phát triển để xem liệu nó có đáp ứng các yêu cầu Bylaw sử dụng đất và bất kỳ chính sách hoặc kế hoạch liên quan nào khác không, chẳng hạn như kế hoạch tái phát triển khu vực và Đạo luật của chính quyền thành phố. Có thể có các điều kiện kèm theo phê duyệt giấy phép phát triển.

Xem thêm: Dự án thiết kế

Giấy phép phát triển là cần thiết cho các dự án mới

, thay đổi sử dụng hoặc bổ sung cho các cấu trúc hiện có. Phát triển cho phép giải quyết quy hoạch cộng đồng, quy định, sử dụng đất, hình ảnh và các vấn đề tương thích.

Quy trình cấp phép phát triển dựa trên Đạo luật của chính quyền thành phố về việc sử dụng đất . Đánh giá kế hoạch, phê duyệt và kiểm tra trang web được cung cấp, để đảm bảo rằng sự phát triển đáp ứng các chính sách quy hoạch, kỹ thuật và môi trường được phê duyệt. Quá trình xem xét sử dụng đất, phát triển trang web, cảnh quan đường phố, nguyên tắc quy hoạch, mật độ, cảnh quan, giao thông, bãi đậu xe và nhiều hơn nữa.